Terms of Use - Stores


Οι παρόντες όροι δεσμεύουν το Δίκτυο Καταστημάτων.

Η Robinfood μπορεί να τροποποιεί τους όρους με γραπτή ενημέρωση του Προμηθευτή.

To Δίκτυο Καταστημάτων μεριμνά για την ποιότητα των προϊόντων. Σε περίπτωση που ένα Προϊόν δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας, τα βιομηχανικά πρότυπα και / ή τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η αντικατάσταση του Προϊόντος ή η επιστροφή χρημάτων βαρύνουν το Δίκτυο Καταστημάτων.

Το Δίκτυο Καταστημάτων είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποσότητας των Προιόντων και τον συνεχή ανεφοδιασμό του ιστότοπου.

Τα προϊόντα που καταχωρούνται στον ιστότοπο περιλαμβάνουν το όνομα του προϊόντος, την προέλευση, την ημερομηνία παρασκευής και την ημερομηνία λήξης.

Η Robinfood χορηγεί στο Δίκτυο Καταστημάτων δικαίωμα πρόσβασης για την αποδοχή και διαχείριση των παραγγελιών των Προϊόντων.

To Δίκτυο Καταστημάτων αναλαμβάνει:

  • να προμηθεύει τους Πελάτες με τα Προϊόντα που καθορίζονται σε κάθε παραγγελία με αποτελεσματικό, αρμόδιο, επιμελή και έγκαιρο τρόπο
  • να ειδοποιεί αμέσως την Robinfood για τυχόν καταγγελίες, ερωτήσεις ή άλλα θέματα που εγείρει ο Πελάτης σε σχέση με την εκάστοτε παραγγελία
  • να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να βλάψει την εμπορική σχέση μεταξύ της Robinfood και του Πελάτη.
  • να εκτελεί τις παραγγελίες με κάθε απαιτούμενη και δέουσα επιμέλεια

Το Δίκτυο Καταστημάτων απαγορεύεται να αποκαλύπτει και να χρησιμοποιεί την ταυτότητα και τις λεπτομέρειες σχετικά με τους Πελάτες, τα Προϊόντα που παρέχονται και τις Τιμές που χρεώνονται στους Πελάτες, καθώς και όλες τις πληροφορίες οι οποίες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και αποκαλύφθηκαν στο Δίκτυο Καταστημάτων από την Robinfood ούτε σε υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή δευτερεύοντες προμηθευτές τους που χρειάζεται να λάβουν γνώση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δικτύου Καταστημάτων και εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι, αντιπρόσωποι υπόκεινται σε παρόμοιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.